Sebe-regulace pomocí pomalých mozkových potenciálů (Slow Cortical Potentials): Nová metoda léčby dětí s poruchou ADHD

Yucha-Gilbert Evidence Based 2004

Addictive Disorders biofeedback

ADHD and EEG-neurofeedback: a double-blind randomized placebo-controlled feasibility study.

The effectiveness of EEG-feedback on attention, impulsivity and EEG: a sham feedback controlled study.

ISNR-  International Society for Neurofeedback & Research Definition of Neurofeedback

Biofeedback Medical Treatment Guidelines -  Compiled and Edited by the Biofeedback Society of California

Neurofeedback

Ukázka programu pro Neurofeedback

EEG Spectrum International

Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback

Biofeedback Foundation of Europe

Society of applied neuroscience

Článek psychiatrie pro praxi 5/2009

EEG biofeedback a jeho využití v klinické praxi

A Comparison of SCP and ThetaBeta Protocols

A theory of alpha

ADHD beta theta+SCP 2007 Leins Ulrike

Autismus complex trerapy

Can Children with Autism Recover? If So, How?

Brain computer

Clarke et al 2001 full text

Cognition

EEG + nionresponders methylfenidat

EEG+IQ

Hearts on their sleeves

PSY1-2010-cla13

QEEG ADHD

The Relative Efficacy of Connectivity Guided and Symptom Based EEG

Biofeedback for Autistic Disorders

WM + BOLD signal NeuroImage 2010

WM + deficit APOE Neuropsychologia 2010

 

Institut KBT Hradec Králové
Centrum duševního zdraví Jeseník
BIOFEEDBACK INSTITUT CESKO-SLOVENSKÝ

 

Co je Biofeedback

Co je to EEG - Biofeedback?

Metoda, která umožní ovládat své mozkové vlny, laicky řečeno " práci" mozku. Mozek sám sebe začne učit pomocí tvz. biologické zpětné vazby. To znamená, že když dostanete okamžitou a přesnou informaci o ladění, příp. "rozladění" mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do rovnováhy - stavu pro vás nejvýhodnějšího. Rovnováha umožňuje dobrý výkon, snížení stresu a citového napětí

Jak se EEG - Biofeedback provádí?

Nejprve zjistíme, co si vlastně přejete na fungování zlepšit - zda koncentraci, pozornost, paměť, uvolnění, apod..
Poté provedeme zkušební EEG trénink. Na základě jeho výsledků jsme schopni odhadnout, zda by byla tato terapie pro vás vhodná a v kladném případě doporučíme individuální tréninkový program. Provedeme komplexní psychologické vyšetření.
Samotný trénink je nenásilný, veden vyškoleným odborníkem - lékařem, psychologem či speciálním pedagogem. Je to metoda bez rizik, vedlejších účinků a není návyková. Efekt léčby je dlouhodobý. Na temeno hlavy a na uši vám připevníme snímací elektrody, kterými přenášíme mozkové vlny do počítače. Ten signál zesílí, zpracuje a zpětnou vazbou podává klientovi informace o tom, jak se mu daří v každém okamžiku tréninku. Aby byla tato informace srozumitelná a motivující, je "přeložena" do podoby videohry, kterou "hrajeme" pouze sami se sebou - bez použití klávesnice, myši, apod.. Pokud udržíme aktivitu v žádoucím pásmu, budeme odměněni a naopak. O tom, jaká aktivita mozku je vhodná pro určité stavy a situace, existují četné výzkumy. Ty byly prováděny u jedinců, jež musí mít optimálně fungující mozek - např. kosmonauti, či piloti nadzvukových letadel.

Dobré ráno 6.10.2010 ČT1 hyperaktivita a biofeedback

Hyperaktivita a biofeedback

Dobré ráno 6.10.2010 část II.
Dobré ráno 6.10.2010 část III

 

Biofeedback Foundation of Europe
Applied Psychophysiology and Biofeedback
eeg info
International Society for Neurofeedback and Research
EEG Spectrum

Proč je to účinné?

Hlavně proto, že se zde kombinuje to podstatné, co lidská mysl potřebuje. Na jedné straně činnorodost, aktivita, hledání nových podnětů, učení, na straně druhé pak uvolnění, úlevu, jistou lenost a pohodlnost. Každý se rád učí, jak si řešení problémů usnadnit , urychlit, zefektivnit - mozek není vyjímkou. Je velmi přizpůsobivý, rád se učí, rozvíjí. Musíme mu však poskytnout cílené informace jak na to. Mozek pracuje neustále a spontánně. Výsledky tréninku jsou pak zpravidla trvalé. Celá terapie se podobá běžnému učení nebo cvičení, ovšem zde nehrozí možnost přetížení. Když dosáhnete vrcholu, správná funkce mozku se automaticky uloží do paměti.

 

Indikace k terapii EEG Biofeedbackem:

Kondiční trénink pro zlepšení výkonů u duševně pracujících profesionálů.
Profesní trénink pro zlepšení výkonů manažerů, pilotů, řidičů, operátorů, dispečerů, pracovníků bezpečnostních složek, sportovců (střelba, golf, apod.).
Klinická léčba poruch pozornosti (ADHD), specifických vývojových poruch, poruch spánku v dětství i dospělosti, poruch řeči, depresí, negativních účinků nadměrného stresu, chronických bolestí hlavy, různých stavů po zranění mozku, ale i strachu, úzkosti, trémy.

Jak dlouho trénink trvá a kdy se objeví první výsledky?

Délka tréninku je individuální, liší se podle věku, typu potíží, jejich závažnosti, apod. Velmi orientačně však lze říci:

Pokud jste dospělí, váš mozek funguje dobře, ale svůj výkon si ještě chcete zlepšit (manažeři, podnikatelé, špičkoví sportovci, apod.), postačí vám přibližně 10 sezení jako kondiční trénink.
Přidají- li se mírné potíže jako např. úzkostné a neurotické stavy - pak zahrnuje základní trénink asi 20 sezení.
U středně závažných stavů - kam řadíme právě specifické vývojové poruchy, lehké mozkové dysfunkce, apod. - potřebujete 40, někdy až 60 sezení.
V případě závažných zdravotních potíží - epilepsie, DMO, poúrazové stavy, atd. - je třeba počítat s dlouhodobým tréninkem zahrnujícím více než 60 sezení.

Výsledky tréninku jsou patrné postupně, během času. Počáteční pokrok by měl být u většiny stavů zřejmý během prvních 10 - 20 sezení. U dospělých v kondičním tréninku se účinek může projevit už po první návštěvě.

Nové metody nápravy lehkých mozkových dysfunkcí - kompletní příručka
Efektivita liečby ADHD neurofeedbackom - Šlepecký, Novotný, Haase
Využití EEG biofeedbacku v psychiatrické praxi - Článek psychiatrie pro praxi 5/2009 Novotný, Šlepecký, Haase
Články z Journal of Neurotherapy, Volume 13, Number 4, 2009
Journal of Neurotherapy, 13;1-21, 2009
Psychophysiology today vol 7
feedback řeka feedback0
feedback formulky

Copyright © 2010 by Centrum duševního zdraví Jeseník. All rights reserved.

 

Nahoru